Osobní údaje - GDPR

Vážení obchodní partneři, návštěvníci těchto stránek, zaměstnanci,

níže Vás informujeme o způsobu, jakým naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji.
Činíme tak za účelem plnění povinností uložených nám právními předpisy, k ochraně našich oprávněných zájmů a k účelům v souvislosti s naší spoluprací s Vámi. Veškeré s tím související podrobnosti (např. jaká jsou Vaše práva s tím spojená, jak dlouho data uchováváme atd.) jsou Vám k dispozici v odkazech:

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům i právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, jakož i právo při nesrovnalostech podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

  • emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: info@abefekt.cz
  • dopisem na adresu: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
  • kontaktního formuláře na webové stránce ZDE